• Sự kiện
  • Tiết kiệm điện hơn khi sử dụng đèn pha led bảng hiệu

Tiết kiệm điện hơn khi sử dụng đèn pha led bảng hiệu

Việc sử dụng đèn pha bảng hiệu giúp việc tiêu thụ điện năng giảm đáng kể.

So với các loại đèn chiếu sáng truyền thống, đèn pha led bảng hiệu ít thải khí độc ra môi trường, không chứa thành phần gây hại như thủy ngân, chì, CO2, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Điện năng để thắp sáng cho hoạt động chiếu sáng bảng hiệu cần một độ sáng lớn và có mức độ linh hoạt chiếu sáng cao bảo đảm toàn diện nhu cầu chiếu sáng ổn định, an toàn tạo hiệu ứng tích cực trong hoạt động cung cấp ánh sáng và bảo vệ môi trường.

 

 

Hàng năm, lượng CO2 thải ra từ việc chiếu sáng thải ra 1900 tỷ rấn lớn hơn lượng CO2 do máy bay trên toàn thế giới thải ra, bằng 70% lượng khí CO2 ô tô thải ra trong 1 năm (báo cáo của cơ quan năng lượng quốc tế IEA năm 2016).

Lượng khí thải CO2 ra môi trường thấp và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến hoạt động chiếu sáng cho nhu cầu tiêu dùng điện năng an toàn, tiết kiệm và góp phần đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường. Các tia tử ngoại, hồng ngoại không phát tán, nguồn sáng từ đèn bảo đảm an toàn, ổn định và bảo vệ tốt cho sức khỏe con người, an toàn với môi trường.