Trang chủ » So sánh coppha thép và coppha nhôm ở 2 công trình.

So sánh coppha thép và coppha nhôm ở 2 công trình.

(Ngày đăng: 22-04-2015 11:42:53)
icon facebook   icon google plus  
Sự khác biệt giữa coppha thép và coppha nhôm có thể hình dung dễ nhất là ở vị giá nguyên liệu để có thể chế tạo nên một khuôn coppha hoàn chinh. Với chi phí để toạ nên coppha nhôm đắt hơn coppha thép thì tại sao vẫn có một số công ty sử dụng coppha nhôm mà không sử dụng coppha thép.

Trong các loại coppha được sử dụng ở các công trình xây dựng thì có thể nói coppha thép được sử dụng với tỉ lệ hơn 80% trong số các loại coppha khác như coppha nhôm, coppha nhựa, coppha gỗ,...  Để đánh giá vì sao coppha thép được sử dụng nhiều như vậy thì ta hãy phân tích những lợi nhuận và lợi ích mà coppha thép mang lại cho chủ đầu tư dự án.

Với một bài toán so sánh giữ coppha nhôm và coppha thép thấy được lợi ích mà coppha thép mạng lại như thế nào cho các chủ đầu tư khi xây dựng một dự án lớn.

coppha thép

SO SÁNH HỆ THỐNG COPPHA thép và nhôm Ở 2 CÔNG TRÌNH SUNRISE CITY VÀ H18 15

1) Thông tin chung về 2 dự án được nghiên cứu.

2) Đánh giá hiệu quả về năng suất của 2 loại coppha thép và nhôm.

a) Chỉ tiêu về số lượng công nhân. b) Thời gian thi công 1 sàn. c) Chỉ tiêu năng suất của công nhân coppha (m2/người/ngày).

d) Chỉ tiêu độ luân lưu coppha. e) Chỉ tiêu về giá thành. 3) Đánh giá hiệu quả về chi phí của 2 loại coppha.

SO SÁNH HỆ THỐNG COPPHA Ở 2 CÔNG TRÌNH SUNRISE CITY VÀ H18

1)Thông tin chung về 2 dự án được nghiên cứu:

Thông tin Dự án Sunrise City Dự án H18 Hình ảnh

Loại công trình Chung cư,căn hộ cao cấp

Chung cư,căn hộ cao cấp

Diện tích sàn điển hình 753m2 915m2 Số tầng 34 tầng 25 tầng Số block 6 3 Hệ cốp pha thi công Cốp pha nhôm Cốp pha gỗ-phủ phim

CHỈ TIÊU ĐỘ LUN LƯU COPPHA

Sunrise City H18

Số mẫu 9.0 9.0

Giá trị trung bình 2.7 1.4

Độ lệch chuẩn 1.4 0.4

Nhỏ nhất 1.3 0.8

Lớn nhất 5.0 2.2

Nhận xét

•Hệ thống coppha Nhôm ở công trình Sunrise City có năng suất lắp đặt cao gần gấp 1.9 ở dự án H18. Chứng tỏ hệ thống coppha Nhôm có hiệu quả cao hơn nhiều so với coppha ván phủ phim. 20 3 6

Giá trị trung bình 12.00 24.33 , Độ lệch chuẩn 4.36 2.80, Nhỏ nhất 9 19, Lớn nhất 17 27

Nhận xét: Hệ thống coppha Nhôm ở Sunrise City có độ luân lưu cao gấp đôi so với hệ thống coppha ván phủ phim ở H18. Chứng tỏ coppha nhôm có hệ số sử dụng cao hơn nhiều so với ván ép phủ phim