HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Điểm đến
  • Thiết kế web doanh nghiệp với những đường link rõ rang

Thiết kế web doanh nghiệp với những đường link rõ rang

Khi thiết kế web doanh nghiệp thì rất nhiều nàh lập trình web không đến xĩa gì về điều này, nhưng thực ra đó là một vấn đề mà đánh giá vào các nàh lập trình đó là rất yếu về lĩnh vực thiết kế web doanh nghiệp như hiện nay.

Với những đường link hay câu chữa rõ rang khi thiết kế website chuyên nghiệp doanh nghiệp thì rất nhiều đơn vị hiện nay không để ý và gần như 90% doanh nghiệp điều bị vấn đề này gây kho hiểu cho roboot google cũng như người đọc và sữ dụng nó, không ai hiểu đường link đó nói lên điều gì hết , một nhân tốt nhỏ nhưng đánh chết rất nhiều doanh nghiệp và họ chọn phương án cuối cùng đó là đạp bỏ và thiết kế lại website mới vừa tốnchi phí cộng với thòi gian để xây dựng lại từ đầu ….

Lập trình website Saigon Hitech

Về quy trình thiết kế web bán hàng thì đường link phải dễ hiểu dễ nhìn đừng để người dùng phải cau mày khi nhìn vào đường link đó mà phải định hướng đúng yêu cầu, phải luôn đảm bảo cho người sử dụng biết họ "đang ở đâu" bằng cách cung cấp ký hiệu định hướng hoặc bản đồ trên mỗi trang. Tương tự như vậy, hãy cố gắng sắp xếp sao cho mọi thông tin có thể được tìm thấy mà không phải click quá 3 lần. Tất cả đều nhằm mục đích giúp người sử dụng tìm kiếm và sử dụng web site của bạn dễ dàng hơn, và đưa ra cho người sử dụng khi thiết kế web doanh nghiệp.