HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp tư nhân là ai?

Người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp tư nhân là ai?

Mỗi một doanh nghiệp khi đi vào hoạt động đều cần phải có ích nhất một cá nhân là người đại diện pháp luật, có thể là chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân được thuê. Vậy thì với doanh nghiệp tư nhân thì người giữ vị trí này là ai?

 

Người đại diện pháp luật ở một doanh nghiệp là người sẽ đứng ra giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp đó, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và thực hiện những giao dịch phát sinh với bên ngoài. Vì vậy mà trong hoạt động của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện pháp luật sẽ có trách nhiệm và vai trò rất quan trọng, đồng thời cũng có những quyền nhất định của mình.

Ở những loại hình doanh nghiệp khác như công ty cổ phần, công ty TNHH thì người đại diện pháp luật sẽ có ít nhất một người đại diện pháp luật. Bởi các doanh nghiệp này hoạt động theo hình thức là một tổ chức, được quản lý và điều hành bởi nhiều cá nhân, tổ chức. Vì vậy mà những thành viên, cổ đông của mỗi doanh nghiệp sẽ là những người đại diện pháp luật cho đơn vị mình. Ngoài ra, khi có nhu cầu thì những doanh nghiệp này vẫn có thể thuê người khác làm đại diện pháp luật cho đơn vị mình.

Với những công ty tư nhân, đây là mô hình doanh nghiệp thuộc sở hữu của các nhân, chỉ có duy nhất cá nhân là chủ doanh nghiệp có quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy khi thành lập doanh nghiệp tư nhân và đăng ký người đại diện pháp luật cho đơn vị đó chỉ có thể là chủ doanh nghiệp đó, và luôn luôn là vậy mà không được phép thuê người khác.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, vì vậy mọi hoạt động của nó sẽ gắn chặt với chủ sở hữu và khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra trong quá trình kinh doanh, cá nhân là chủ doanh nghiệp sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do vậy, Nhà nước ta phải đưa ra quy định về người đại diện pháp luật khi thành lập doanh nghiệp là công ty tư nhân khác với những loại hình doanh nghiệp khác.