Trang chủ » Mẫu đơn xin thành lập công ty cổ phần

Mẫu đơn xin thành lập công ty cổ phần

(Ngày đăng: 22-10-2017 07:52:42)
icon facebook   icon google plus  
Khi thành lập mới công ty cổ phần thì bạn phải có mẫu đơn xin thành lập công ty cổ phần theo quy định mà pháp luật ban hành. Tuy nhiên, thông tin trong mẫu đơn cần có những gì thì không phải là ai cũng có thể nắm được một cách cụ thể nhất.

Không phải ai cũng có thể tự mình hoàn tất các thủ tục để thành lập công ty tại cơ quan chức năng. Chính vì thế mà khi tiến hành làm thủ tục thì  nhiều người đã lựa chọn hợp tác với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có sự giúp đỡ một cách tốt nhất.

Mẫu đơn xin thành lập công ty cổ phần

Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giúp bạn nắm rõ những điều khoản cần có trong mẫu đơn xin thành lập công ty cổ phần để đảm bảo mẫu đơn được hợp lệ theo yêu cầu mà pháp luật quy định.

Thông tin cần có trong mẫu đơn xin thành lập công ty cổ phần bao gồm:

- Tình trạng thành lập: Tùy theo từng trường hợp doanh nghiệp thành lập là mới,tách cơ sở, hợp nhất… để bạn có thể lựa chọn cho đúng vào tình trạng thành lập của công ty mình.

- Tên công ty: Cần phải có đầy đủ tên của công ty. Nếu công ty sử dụng thêm tên bằng tiếng nước ngoài hay viết tắt thì cũng phải ghi rõ trong mẫu đơn.

- Địa chỉ trụ sở chính: Trong phần  này thì bạn cần ghi rõ địa chỉ với 05 cấp hành chính theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn có thông tin liên hệ đến doanh nghiệp.

- Ngành nghề kinh doanh: Bạn phải ghi rõ ngành nghề đăng ký thuộc STT bao nhiêu, ngành gì và mã ngành nào trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Vốn điều lệ: Bạn cần ghi rõ  tổng vốn điều lệ của công ty  là bao nhiêu, được chia làm bao nhiêu cổ phần và mệnh giá cổ phần là bao nhiêu.

- Nguồn vốn điều lệ: bao gồm vốn trong nước hay vốn nước ngoài hay các loại vốn khác.

- Thông tin danh sách cồ đông công ty được lập theo mẫu

- Nếu công ty có cổ đông nước ngoài thì phải có bản danh sách kèm theo

- Nếu công ty có cổ đông là người nước ngoài thì phải có bản danh sách người đại diện ủy quyền kèm theo.

- Thông tin người đại diện theo pháp luật: ghi rõ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin cá nhân khác, địa chỉ liên hệ…

- Thông tin đăng ký thuế của công ty

- Thông tin về chữ ký và họ tên của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nếu như trường hợp công ty cổ phần được thành lập do quá trình chia tách, sáp nhập… thì phải có thêm mục về thông tin công ty bị chia tách, sáp nhập…

Trên đây là những thông tin cần có trong mẫu đơn xin thành lập công ty cổ phần mà bạn cần phải đảm bảo điền đầy đủ thông tin để có thể giúp cho giấy tờ đăng ký được  hợp lệ.