HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Sự kiện
  • Yêu cầu điều tra tiếp vụ mua bán trẻ em chùa Bồ Đề

Yêu cầu điều tra tiếp vụ mua bán trẻ em chùa Bồ Đề

Liên quan đến nghị án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu cơ quan công an tiếp tục điều tra, sớm có kết luận vụ việc.

Ngày 22/8, Văn phòng Thành ủy Hà Nội có thông báo về kết luận của Thường trực Thành ủy đối với công tác quản lý, nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên).


Cụ thể, Thành ủy yêu cầu Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, sớm kết luận vụ việc có dấu hiệu mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để có phương án xử lý hợp tình, hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật.
Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở bảo trợ trên toàn thành phố hoàn thiện các thủ tục lập cơ sở bảo trợ xã hội, nếu đủ điều kiện, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa, từ thiện, nhân đạo. Đồng thời, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự.
Đồng thời, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các Sở, ban ngành phân loại các đối tượng hiện đang chăm sóc tại chùa Bồ đề, đưa các đối tượng hòa nhập cộng đồng và đưa về nuôi duongx tại trung tâm bảo trợ xã hội. Trong trường hợp chùa Bồ Đề tiếp tục có nguyện vọng nuôi dưỡng, chăm sóc, cơ quan chức năng xem xét cụ thể, cho phép nhà chùa nuôi dưỡng bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật , với tinh thần họ phải được chăm sóc tốt,