Trang chủ » Xếp hạng 14 di tích quốc gia

Xếp hạng 14 di tích quốc gia

(Ngày đăng: 18-03-2020 11:00:57)
icon facebook   icon google plus  
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 14 di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ trên địa bàn cả nước.

Theo Quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia đối với 3 di tích tại tỉnh Nghệ An là: Di tích lịch sử Đền Thần, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; di tích lịch sử Đền Hai Hầu, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; di tích lịch sử Mộ và Nhà thờ Nguyễn Cảnh Huy, xã Thanh Ngọc, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

6 di tích tại tỉnh Tuyên Quang cũng được xếp hạng là: Di tích lịch sử Địa điểm Bộ Giao thông Công chính (1948-1951, 1953-1954), xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; di tích lịch sử Địa điểm Bộ Canh Nông (1952-1954), xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; di tích lịch sử Địa điểm Bộ Y tế (1950-1954), xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; di tích lịch sử Địa điểm Bộ Tài chính (1947-1950), xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; di tích khảo cổ Thành Nhà Bầu, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; di tích lịch sử Đền Pú Bảo, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, xếp hạng 2 di tích tại tỉnh Bắc Giang là: Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh đó, di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, xã Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ; di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn (Khu nhà ông Bộ Thỏ), xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; di tích lịch sử Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân xã Hùng Sơn (năm 1954 và năm 1956), xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cũng được xếp hạng di tích quốc gia đợt này./.