HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Du lịch
  • Xem dự báo ngay trên bản đồ vệ tinh trực tuyến online Google Maps

Xem dự báo ngay trên bản đồ vệ tinh trực tuyến online Google Maps

Xem dự báo ngay trên bản đồ vệ tinh trực tuyến online Google Maps, bây giờ đã có thêm lớp Weather vào đó. Bật lớp hiển thị này lên, người dùng sẽ thấy có thêm nhiệt độ và kiểu thời tiết được mô tả bằng hình đám mây cạnh tên địa điểm

Xem dự báo ngay trên bản đồ vệ tinh trực tuyến online Google Maps, bây giờ đã có thêm lớp Weather vào đó. Bật lớp hiển thị này lên, người dùng sẽ thấy có thêm nhiệt độ và kiểu thời tiết được mô tả bằng hình đám mây cạnh tên địa điểm

Xem dự báo ngay trên bản đồ vệ tinh trực tuyến online Google Maps

Xem dự báo ngay trên bản đồ vệ tinh trực tuyến online Google Maps

Xem dự báo ngay trên bản đồ vệ tinh trực tuyến online Google Maps Vừa mới đây, ông lớn tìm kiếm Google đã tích hợp thêm chức năng xem thời tiết tại địa điểm cho Google Maps của mình. Chức năng này không chỉ hiển thị thời tiết trong ngày mà còn dự báo cho người dùng thời tiết của 5 ngày sắp tới.

Ở biểu tượng góc bên phải màn hình bản đồ của Google Maps, bên cạnh các lớp Photos, Videos, bây giờ đã có thêm lớp Weather vào đó. Bật lớp hiển thị này lên, người dùng sẽ thấy có thêm nhiệt độ và kiểu thời tiết được mô tả bằng hình đám mây cạnh tên địa điểm. Để biết thời tiết cụ thể của từng địa phương bạn cần ấn chuột vào biểu tượng thời tiết đó.

Tính năng dự báo thời tiết trên Google Maps được hỗ trợ bởi weather.com và Viện nghiên cứu Hải quân Mỹ. Với việc có thêm tính năng mới này của trang tìm kiếm bản đồ sẽ giúp người dùng có kế hoạch cho những chuyến đi xa tốt hơn hoặc xem được thời tiết tại vùng mà bạn bè hay gia đình đang ở đó.