Thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ

Hiện nay có rất nhiều người mong muốn thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ. Vì vậy nắm bắt thông tin thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ là điều cần thiết để né tránh các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thành lập doanh nghiệp.

Đến với thành lập doanh nghiệp bạn sẽ được tư vấn cụ thể về vấn đề này đồng thời sẽ được hỗ thêm các vấn đề về giấy tờ và thủ tục trước và sau khi thành lập doanh nghiệp.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ bạn phải thỏa mãn điều kiện:

Thứ nhất: Đối với tổ chức, cá nhân trong nước: mức vốn pháp định là 2 tỷ đồng. Cần có hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định nêu trên gồm: biên bản góp vốn hoặc quyết định giao vốn hoặc bản đăng ký vốn đầu tư. Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại. Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam.

Thứ hai: Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổng giá trị tài sản từ 500.000 USD và đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ 5 năm trở lên.