• Chia sẻ
  • Quy trình diễn ra việc kiểm định cầu trục

Quy trình diễn ra việc kiểm định cầu trục

Kiểm định an toàn nói chung và kiểm định cầu trục nói riêng không phải là công việc tự phát mà chúng phải có diễn ra theo đúng qui trình và nguyên tắc nhất định.

Như chúng ta đã nó ở trên, tất cả mọi công việc dù nhỏ nhất vẫn có trình tự nhất định vì làm như vậy thì công việc mới diễn ra một cách khoa học và đạt hiệu quả cao. Đối với việc kiểm định cầu trục, chúng phải được tiến hành kiểm định theo đúng quy trình nhất định.

Thứ nhất, trước khi đưa cầu trục đi vào sử dụng, các doanh nghiệp phải thông báo cho các công ty kiểm định uy tín tại nơi gần nhất đến kiểm định cầu trục. Mặc dù là  sản phẩm mới nhưng không hẳn nó không mắc các sai sót về lỗi kỹ thuật hay lỗi hoạt động, hệ thống. Nếu chúng ta không kiểm tra trước khi sử dụng thì trong quá trình sử dụng, chúng bộc lộ các lỗi của mình sẽ làm gián đoạn việc lao động sản xuất. Bên cạnh đó việc sửa đổi lại tiêu tốn nhiều thời gian của doanh nghiệp.

Thứ hai, khi cầu trục đã được đi vào vận hành thì chúng ta phải cho chúng được kiểm tra định kỳ. Bởi vì trong quá trình làm việc, cầu trục chịu rất nhiều tác động từ môi trường bên ngoài chẳng hạn như nắng, mưa, gió, bụi,… và các yếu tố bên trong như hao mòn máy, khô dầu, khô con lăn,… Chính vì vậy mà cầu trục cần được kiểm định định kỳ. Để làm gì? Tất nhiên là để tìm ra các hư hai không đáng có của cầu trục và đề ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục nhằm kéo dài tuổi thọ cảu cầu trục và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người tại nơi làm việc.

Ngoài việc kiểm định trên máy móc, nhân viên kiểm định cũng cần phải kiểm định về thủ tục giấy tờ xem có gì bất trắc hoặc sai lệch thông tin đối với cầu trục hay không.

Tóm lại kiểm định cầu trục cũng có một quy trình hẳn hoi và chúng ta cần phải làm đúng theo quy trình ấy mới đảm bảo được an toàn cho công nhân và sự phát triển của công ty,