Trang chủ » Quy định về đăng ký kinh doanh

Quy định về đăng ký kinh doanh

(Ngày đăng: 01-01-2019 08:32:09)
icon facebook   icon google plus  
Bạn có mong muốn làm chủ? Bạn có mong muốn được thành lập công ty riêng cho bản thân mình thì trước tiên bạn phải nắm rõ được quy định về đăng ký kinh doanh.

Đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp, không những bạn có thể rút ngắn được thời gian hoàn thành hồ sơ mà ở đây các tu vấn viên sẽ giúp bạn hiểu và nắm rõ các quy định về đăng ký kinh doanh. 

Quy định về đăng ký kinh doanh

Các quy định về việc đăng ký  kinh doanh đã được chính phủ quy định rõ trong cách điều luật đi kèm. Đặc biệt là các quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký doanh nghiệp, quy định về đăng ký kinh doanh…và tất nhiên là đây luôn là điều bắt buộc khi các cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh khi muốn kinh doanh một ngành nghề nào đó, hay thành lập công ty.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, hay thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh … thì người thành lập doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong hệ thống ngành kinh tế của Việt đăng ký mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp,.Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh với các yếu tố chi tiết hơn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Namvà ghi thông tin chi tiết của ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay bên dưới. Tuy nhiên, khi ghi thông tin chi tiết thì doanh nghiệp phải phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn.

Nếu như ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi thì doanh nghiệp có thể hoạt động kinh doanh theo ngành nghề đã đang ký. Tuy nhiên, với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo việc đáp ứng các điều kiện kèm theo như : vốn, chứng chỉ, người đại diện theo pháp luật…

Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc  thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Những thông tin này đã được pháp luật quy định một cách cụ thể và chi  tiết trong các Nghị định mà chính phủ ban hành. Chính vì vậy, khi thực hiện việc đăng ký mã ngành thì doanh nghiệp phải nắm rõ các thông tin đó.

Những quy định về đăng ký kinh doanh là điều mà các doanh nghiệp cần trang bị cho mình những thông tin chính xác nhất. Có như vậy thì việc đăng ký mã ngành mới thuận lợi và giúp cho việc thành lập doanh nghiệp được nhanh chóng.