HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những đội kiểm định an toàn tại nơi cửa khẩu của chúng ta

Những đội kiểm định an toàn tại nơi cửa khẩu của chúng ta

Những nơi tiếp giáp biên giới đây chính là nơi tiếp giáp với những vùng biên giới. Những tên tội phạm luôn tìm mọi cách mốc nối để tên tội phạm nước ngoài nguy hiểm. Các chất buôn lậu hay những món hàng không chất lượng... đôi khi vì trốn thuế họ cũng mang đi theo đường này.

Nên những đội kiểm định an toàn phải trang bị cho mình một cái đầu sắt, cũng như đôi mắt tin tường. Để không bị cám dỗ và cho qua những món hàng không đảm bảo chất lượng, hay những món hàng không được mang đi sang nước khác. Đó là những món hàng trong nước để mang ra bên ngoài xuất khẫu không chỉ làm thị trường rối loạn. Mà còn cho những nguồn hàng kém chất lượng trôi nổi từ nơi này đến nơi khác.

Nhưng ngược lại trong nước mang đi thấy những mối hại trước mắt là vậy. Còn những nước đã mang nhưng mối nguy hại đối với ta thì sao. Họ luôn lợi dụng mọi cách để mang những thứ độc hại vào nước mình. Nếu như không kiểm định an toàn mà cho chúng bước vào thì sẽ tàn phá mọi thứ. Đặt biệt đối với những đứa trẻ của ta, chúng thì thích những món đồ chơi mới vui vẻ. Nên đánh vào tâm lý đó vì các em là mầm non tương lai, lại thêm khi bé muốn thì bằng mọi cách cha mẹ cũng phải chìu.

Lại thêm những món đồ chơi đó khả rẻ tiền hơn so với các món đồ bán trên thị trường. Độ sát thương cuả chúng mang lại cũng cao hơn so với các món đồ chơi truyền thống. Với những trò máng khỏe, dù các chiến sĩ của ta khá khắc khe trong kiểm tra nhưng bằng mọi thủ đoạn họ vẫn có thể đưa vào.

Không chỉ một mà nhiều món đồ đã đưa vào nước ta. Các loại thuốc phiện cần sa cũng luôn xem con đường này ngắn nhất để đưa vào. Nên mọi người cần sáng suốt khi đứng trước mọi cám dỗ của ngày nay. Cũng như hãy chung tay và giúp sức hết sức mình đối với những cán bộ nhà ta. Để các anh có đầy đủ điều kiện về thể lực trí tuệ chống lại với kẻ thù.