HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm xã hội 1 năm

Những chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm xã hội 1 năm

Đối với người lao động khi đóng bảo hiểm xã hội 1 năm thì sẽ có được các chế độ như thế nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều người lao động khi tham gia BHXH hiện nay. Vấn đề này cần được làm rõ để người lao động có thể yên tâm khi tham gia BHXH.

Cá nhân hay doanh nghiệp có thể lựa chọn tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục BHXH. Lựa chọn này đang là xu hướng mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn hiện nay.

 Những chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm xã hội 1 năm

Khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội 1 năm thì theo quy định của luật BHXH sẽ được hưởng nhiều chế độ để đảm bảo quyền lợi  cơ bản nhất khi tham gia BHXH. Cụ thể như sau:

1. Chế độ thai sản

Nếu người lao động khi  tham gia bảo hiểm xã hội 1 năm và sinh con thì người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản với thời gian nghỉ 6 tháng để chăm sóc con và được hưởng chế độ thai sản 1 lần là 6 tháng lương  với mỗi tháng bằng 100% mức lương trung bình đóng BHXH trong 6 tháng trước khi sinh con. Người lao động còn được hưởng thêm 2 tháng trợ cấp thai sản cho mỗi người con với mỗi tháng trợ cấp thai sản bằng 1 tháng lương cơ sở. Nếu tính theo mốc hiện tại thì sẽ là 1.300.000 đồng/ tháng.

2. Chế độ thất nghiệp

Theo quy định của luật BHXH thì người lao động khi đóng bảo hiểm xã hội 1 năm sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Bởi quy định của luật BHXH thì khi người lao động đóng đủ 12 đến 36 tháng BHXH thì sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất  nghiệp. Theo đó, người lao động khi đóng đủ 12 tháng BHXH thì sẽ được hưởng 3 tháng  trợ cấp thất nghiệp.  Đối với nhiều người khi đóng BHXH đủ 1 năm nhưng không nắm được thông tin để có thể hoàn tất thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp trog vòng 3 tháng, tính từ thời gian mà người lao động nghỉ việc nên đã làm mất quyền lợi hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp của mình trong lần nghỉ việc đó. Tuy nhiên, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp này vẫn được bảo lưu để hưởng trợ cấp thất nghiệp trong những lần sau.

Có thể nói, khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội 1 năm thì sẽ được hưởng rất nhiều chế độ mà luật BHXH đã ban hành. Điều này người lao động cần nắm bắt để có thể đảm bảo các quyền lợi của mình một cách tốt nhất khi tham gia BHXH.

3. Hưởng chế độ BHXH 1 lần

Với trường hợp người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội 1 năm rồi nghỉ việc và không có nhu cầu trở lại thì trường lao động  thì có thể làm thủ tục để rút BHXH 1 lần. Theo đó thì người lao động sẽ làm thủ tục để hưởng chế độ BHXH tại cơ quan BHXH cấp quận/huyện nơi người lao động cư trú để làm BHXH. Theo quy định thì khi hưởng chế độ BHXH 1 lần này  cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào tổng thời gian đóng BHXH của người lao động cũng như việc người lao động đóng BHXH trước năm 2014 hay sau năm 2014 . Nếu thời gian đóng BHXH của người lao động trước năm 2014 thì cứ 1 năm đóng BHXH sẽ được hưởng 1,5 tháng lương trung bình đóng BHXH. Nếu là đóng từ năm 2014 trở về sau thì 1 năm đóng BHXH sẽ được hưởng 2 tháng lương trung bình đóng BHXH trong thời gian đó.

Khi tham gia BHXH 1 năm thì người lao động sẽ được hưởng nhiều chế độ BHXH khác nhau. Vì thế, người lao động cần biết để có thể đảm bảo các quyền lợi của mình tốt nhất.