Trang chủ » Mua bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mua bảo hiểm xã hội bắt buộc

(Ngày đăng: 05-09-2017 08:15:35)
icon facebook   icon google plus  
Hiện nay nhà nước đang quy định một số loại bảo hiểm xã hội bắt buộc, tùy vào từng đối tượng, công việc để Mua bảo hiểm xã hội bắt buộc đây là một laoij bảo hiểm quan trong mà con người ai cũng phải dùng đến khi gặp các vấn đề.

Để nghiên cứu hiện nay nhà nước ta quy định những bảo hiểm nào là bắt buộc và loại bảo hiểm nào là tự nguyện để hiểu rõ hơn với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Mua bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trước hết chúng ta hiểu bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do các nguyên nhấn khách quan và chủ quan khác nhau. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà ở đó, người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia theo quy định.

Theo những quy định trên thì bảo hiểm bắt buộc bao gồm các loại bảo hiểm như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy thì người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay các loại hợp đồng lao động xác định thời hạn, cũng như người có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài ra thì  các hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi bắt buộc phải mua bảo hiểm theo quy định. Hơn thế nữa thì khi mà một tổ chức, cá nhân nào đó không thực hiện mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động đơn vị mình thì cho dù là vì lý do gì thì khi có các vấn đề xảy ra như ốm đau, thai sản, hoặc tai nạn lao động thì người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Bên cạnh đó thì người sử dụng lao động còn phải chịu trách nhiệm trước phát luật về những hành vi của mình do không thực hiện việc Mua bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Khi các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các vấn đề về Mua bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ giúp cho người lao động yên tâm làm việc hơn.Đồng thời, việc tham gia bảo hiểm xã hội cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động. Trong trường hợp cơ quan bảo hiểm yêu cầu về mua các loại bảo hiểm tự nguyện doanh nghiệp tùy theo nhu cầu có thể mua hay không, đồng thời từ chối những khoản đóng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.