HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Không muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Không muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mặc dù chế độ BHXH tự nguyện là sự bảo đảm tốt nhất cho cuộc sống sau này của những người lao động tự do nhưng thực tế thì hiện nay rất nhiều người không muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lý do vì sao vậy?

Sự hỗ trợ của dịch vụ bảo hiểm xã hội luôn là điều khiến cho nhiều người cảm thấy hài lòng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Đó có thể là sự chuyên nghiệp, nhanh chóng và cũng có thể là sự hiệu quả trong mọi công việc được ủy quyền.

Không muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Có rất nhiều lý do khiến nhiều người không muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ thông tin qua bài viết sau nhé.

Không có nhiều chế độ để hưởng

Nếu như so với việc đóng BHXH bắt buộc thì BHXH tự nguyện có ít chế độ hơn nhiều. Nhiều người muốn tham gia BHXH vì muốn có sự bù đáp khi có sự cố về sức khỏe như đau ốm, tai nạn, thai sản, thất nghiệp…. Nhưng các chế độ này chỉ có ở BHXH bắt buộc. Ngược lại thì BHXH tựu nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Kèm theo đó là chế độ BHYT khi người tham gia BHXH tự nguyện hưởng chế độ hưu trí. Như vậy thì rõ ràng là chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện chưa đủ để thuyết phục nhiều người tham gia loại hình BHXH này.

Không có điều kiện kinh tế

Nếu BHXH bắt buộc thì phần đóng BHXH sẽ chia cho người lao động và người sử dụng lao động thì với việc tham gia BHXH tự nguyện thì tất cả đều do người tham gia tự đóng nộp. Như vậy, nếu xét về mặt  kinh tế thì việc nhiều người không muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng là điều dễ hiểu. Bởi việc tham gi BHXH tự nguyện cho tới khi được hưởng lương hưu là một khoảng thời gian dài , ít nhất là 20 năm chứ không phải đơn giản. Vì thế, việc cân nhắc đến điều kiện kinh tế cũng là điều cần thiết phải nói đến trước khi quyết định tham gia loại hình BHXH này.

Không nắm rõ lợi ích

Một phần khiến cho nhiều người không lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện cũng xuất phát từ việc người dân chưa hiểu hết ý nghĩa và vai trò của BHXH trong cuộc  sống hiện đại ngày nay. Vì thế cho nên, thay vì tham gia BHXH tự nguyện thì nhiều người đã chọn các loại hình BHXH dịch vụ như bảo hiểm nhân thọ  chẳng hạn. Đó là lý do mà dịch vụ BHXH đang phát triển nhanh chóng trong khi việc tham gia BHXH tự nguyện thì còn có nhiều vấn đề cần  lưu ý.

Nhìn chung thi việc không muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng là xuất phát từ  nhiều lý do khách quan và chủ quan. Vì vậy, cơ quan chức năng cần có sự cân nhắc trong việc bổ sung chế độ ưu đãi để người tham gia BHXH tự nguyện có thể tin tưởng và lựa chọn.