Trang chủ » Khái niệm chủ doanh nghiệp tư nhân

Khái niệm chủ doanh nghiệp tư nhân

(Ngày đăng: 16-10-2017 08:15:44)
icon facebook   icon google plus  
Việc tìm hiểu về khái niệm chủ doanh nghiệp tư nhân cũng như những quy định liên quan là điều cần thiết khi bạn có ý định lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân để phát triền con đường kinh doanh của mình.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp một cách hoàn hào nhất, mang đến sự hài lòng cho mọi người. Chính vì thế nên dịch vụ này đang là  cầu nối đáng tin cậy cho nhiều người trong việc thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến việc thành lập hay hoạt động của công ty.

 Khái niệm chủ doanh nghiệp tư nhân

Với nhiều người thường cho  rằng khái niệm chủ doanh nghiệp tư nhân không phải là điều quan trọng mà cái quan trọng là những chiến lược kinh doanh khi tiến hành thành lập công ty sao cho hợp lý. Tuy nhiên, thực tế thì không hẳn vậy. Nắm rõ các quy định của pháp luật về chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ là cách để bạn có thể biết được pháp luật quy định trách nhiệm và quyền hạn như thế nào với loại hình doanh nghiệp này.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người có toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, là người có trách nhiệm vô hạn đối với tài sản và những nghĩa vụ tài chính bằng toàn bộ tài sản mà mình có.

Quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân:

-   Chủ doanh nghiệp tư nhân là người có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự mình quản lý doanh nghiệp hoặc thuê người khác quản lý doanh nghiệp mà không phải thông qua ý kiến của bất kỳ ai khác.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân theo ý của mình.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê, bán hay tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân.

- Ngoài ra thì chủ doanh nghiệp tư nhân còn có các quyền khác theo quy định của pháp luật ban hành.

Nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân:

-  Chủ doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm vô hạn với các tài  sản và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình .

-  Chủ doanh nghiệp tư nhân phải tiến hành  đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân cho cơ quan chức năng biết và quản lý một cách chính xác nhất.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân phải bảo đảm thực hiện đúng các nghĩa vụ thuế và tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Phải thực hiện việc báo cáo tài chính theo định kỳ quy định.

- Khi tiến hành cho thuê, bán hoặc tạm ngừng doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhận phải thực hiện thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ngoài việc nắm rõ khái niệm chủ doanh nghiệp tư nhân thì bạn cũng cần phải biết được những quyền và nghĩa vị mà chủ doanh nghiệp tư nhân được phép thực hiện để có thể đảm bảo làm đúng những gì mà pháp luật ban hành.