HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động có những nội dung gì?

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động có những nội dung gì?

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cũng là một vấn đề cần được chú trọng trong lao động. Nội dung của chương trình huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thường hướng đến những phương pháp và giải pháp về những việc giữ an toàn vệ sinh chung trong lao động.

 

Cũng như những chương trình huấn luyện an toàn khác, nội dung của khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cũng được chia ra cho bốn nhóm đối tượng khác nhau. Điều này có nghĩa là mỗi nhóm đối tượng sẽ có nội dung huấn luyện riêng và chuyên sâu hơn.

Việc mà mỗi đối tượng có được cho mình những nội dung huấn luyện an toàn riêng sẽ đảm bảo được chất lượng của khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động . Mỗi nhóm đối tượng sẽ biết vấn đề chủ yếu nhất mà mình cần phải quan tâm đến là gì và từ đó chất lượng của việc tiếp thu kiến thức sẽ tốt hơn. Đối với nhóm đối tượng đầu tiên thì có ba nội dung chính mà họ cần phải nắm được. Đầu tiên là những chính sách cũng như pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Thứ hai là những cách thức tổ chức, quản lý và thi hành các quy đinh về an toàn vệ sinh lao động. Đối với những người làm lãnh đạo thì đây là một nội dung kiến thức không thể thiếu. Nó như là kim chỉ nam dẫn đường cho những hoạt động trong doanh nghiệp, góp phần làm cho doanh nghiệp đó phát triển hơn. Thứ ba là những yếu tố có hại trong sản xuất và các biện pháp để khắc phục cũng như phòng ngừa. Nhóm thứ hai cũng có những nội dung kiến thức như nhóm môt nhưng có bổ sung them hai nội dung sau đây. Một là kỹ năng nghiệp vụ về việc tổ chức các công tác an toàn. Hai là có một cái nhìn tổng quan về các thiết bị và các chất gây nguy hiểm.

Nhóm thứ ba gồm 5 nội dung cơ bản. Đó là những kiến thức chung về chính sách an toàn vệ sinh lao động, tổng quan về công việc cũng như các máy móc, các yếu tố nguy hiểm khi tham gia lao động hoặc những nội dung về các vận hành thiết bị. Đó là những kiến thúc chuyên ngành như kỹ thuật an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động khi làm việc và các phương pháp xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn lao động. Nội dung kiến thức của nhóm thứ tư  khi tham gia huấn luyện an toàn được chia làm hai phần đó là những kiến thức chung về những yêu cầu về vệ sinh an toàn lao động.