HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử nhiều trang phải làm thế nào?

Hóa đơn điện tử nhiều trang phải làm thế nào?

Nếu sử dụng hóa đơn giấy có nhiều liên thì việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều trang cần phải thực hiện ra sao? Vấn đề này đang làm khó nhiều doanh nghiệp khi mới lần đầu sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động giao dịch, kinh doanh của mình.

Mặc dù sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ thì doanh nghiệp cũng cần phải nắm rõ các thông tin liên quan đối với việc sử dụng hóa đơn của mình là như thế nào. Như vậy thì việc sử dụng hóa đơn mới thực sự mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

Hóa đơn điện tử nhiều trang phải làm thế nào?

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử thì cũng có trường hợp do danh mục hàng hóa giao dịch quá dài dẫn đến việc hóa đơn điện tử nhiều trang. Nhưng theo quy định thì việc sử dụng hóa đơn điện tử thường thực hiện trong một trang. Nếu có nhiều trang thì việc sử dụng hóa đơn cần phải được thể hiện theo quy định để có thể đảm bảo hóa đơn đó mang tính hợp lệ nhất.

Những điều cần lưu ý khi thể hiện hóa đơn điện tử nhiều trang:

- Doanh nghiệp cần đảm bảo là các trang của hóa đơn đều phải cùng số hóa đơn. Số hóa đơn này được thể hiện ở đầu trang.

- Ngoài ta thì thông tin về bên bán và bên mua ở các trang hóa đơn cũng phải giống nhau.

- Các trang trong hóa đơn phải có cùng ký hiệu hóa đơn và sử dụng chung một mẫu. Nhiều trường hợp doanh nghiệp muốn thể hiện tính độc đáo trong việc sử dụng hóa đơn điện tử mà mỗi trang hóa đơn sử dụng một mẫu khác nhau. Điều này là vi phạm quy định của pháp luật đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều trang.

- Với một hóa đơn có nhiều trang thì doanh nghiệp cần lưu ý là ở các trang sau phải kèm theo câu ghi chú bằng tiếng Việt không dấu : “ tiep theo trang truoc – trang X/Y”.

Với việc sử dụng hóa đơn điện tử đang còn chưa được phổ biến như hiện nay thì việc doanh nghiệp hóa đơn điện tử nhiều trang sẽ có trường hợp không biết phải làm thế nào mới đảm bảo tính hợp pháp. Vì việc sử dụng hóa đơn điện tử thực ra sẽ có nhiều vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải nhưng trong quy định lại không hề đề cập đến. Chính vì thế mà nhiều doanh nghiệp thấy bối rối khi gặp phải những tình huống phát sinh như vậy. Đó chính là lý do mà trước khi áp dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động giao dịch, mua bán của mình thì doanh nghiệp cần phải lưu ý để có thể đảm bảo được việc sử dụng hóa đơn là hợp lệ nhất.

Nói tóm lại, nếu doanh nghiệp phải giao dịch bằng hóa đơn điện tử nhiều trang thì nên lưu ý các thông tin trên đây để việc sử dụng hóa đơn có thể đảm bảo giao dịch của doanh nghiệp là đúng quy định.