HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Hồ sơ thủ tục cấp phép thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ

Hồ sơ thủ tục cấp phép thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ

Khi thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ bạn cần chú ý những gì? Thủ tục, giấy tờ là những vấn đề đương nhiên bạn phải tìm hiểu.

Nhưng hãy nhớ kĩ, bạn phải kiểm tra xem mình đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ hay không hoặc đến ngay thành lập doanh nghiệp giá rẻ để được kiểm tra hộ.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ đòi hỏi phải có vốn pháp định, bạn đã biết điều này hay chưa. Vốn pháp định theo luật quy định của một doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ là 2 tỷ (VNĐ). Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp cũng phải có vốn điều lệ duy trì ở mức luôn lớn hơn vốn pháp định đã quy định trên. Nhiều doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ đã phải đóng cửa trong vài năm trở lại đây vì không thể duy trì mức vốn này.

Khi thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ, bạn cũng phải chú ý các điều kiện liên quan đến vốn như đối với số vốn doanh nghiệp bạn có, phải có giấy xác nhận của ngân hàng trong nước. hoặc số vốn bằng tài sản thì phải có chứng thư từ về kết quả định giá tài sản và chứng thư này phải đang trong thời gian có hiệu lực khi bạn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.