Trang chủ » Đại học Đà Nẵng nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin

Đại học Đà Nẵng nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin

(Ngày đăng: 18-03-2020 10:58:20)
icon facebook   icon google plus  
Đại học Đà Nẵng và Microsoft đã ký kết một thỏa thuận về đào tạo, nhằm xây dựng chiến lược phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục.

Thông qua thỏa thuận này, Đại học Đà Nẵng và Microsoft Việt Nam mong muốn cải thiện quy trình và chất lượng quản lí giáo dục dựa trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, tư vấn giải pháp công nghệ phù hợp cho nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo hướng đại học nghiên cứu.  

Với vị thế là nhà tư vấn hàng đầu về CNTT với nhiều sáng kiến cải tiến giáo dục trên toàn cầu, tại Việt Nam Microsoft đặt ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho nguồn nhân lực của giáo dục. Từ năm 2013, Microsoft có nhiều đổi mới, sáng kiến cho chương trình Đối tác giáo dục và chương trình Hỗ trợ giáo dục toàn cầu. Microsoft mong muốn hợp tác với các cơ sở Giáo dục để hỗ trợ giáo viên, các nhà quản lý giáo dục và người học Việt Nam phát huy tối đa khả năng của mình thông qua tiếp cận rộng rãi với các ứng dụng và công cụ CNTT mới nhất, giúp vận dụng hiệu quả các công nghệ này vào thực tiễn giáo dục, kết nối với cộng đồng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo dục sáng tạo trên thế giới.

Thông qua việc ký kết thỏa thuận này, Microsoft sẽ cùng Đại học Đà Nẵng tiếp tục hành trình biến CNTT trở thành sức mạnh chuyển biến giáo dục. Việc chuyển biến giáo dục cũng là nền tảng cơ bản để phát triển kinh tế, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.