• Chia sẻ
  • Chế độ thai sản bảo hiểm y tế

Chế độ thai sản bảo hiểm y tế

Một trong những chế độ thai sản mà người lao động được hưởng chính là sử dụng thẻ BHYT để khám thai tại cơ sở y tế. Nhưng, có rất nhiều vấn đề liên quan đến chế độ thai sản bảo hiểm y tế này mà nhiều người lao động còn chưa nắm rõ.

Nếu nhắc đến chế độ thai sản và những quy định liên quan thì việc tìm đến các dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ là lựa chọn hợp lý nhất mà người lao động có thể lựa chọn để đảm bảo thông tin tư vấn được chính xác và hiệu quả nhất.

Chế độ thai sản bảo hiểm y tế

Khi người lao động tham gia BHXH bắt buộc tại nơi làm việc và khi họ mang thai thì ngoài việc được hưởng chế độ thai sản khác ra thì họ còn được hưởng chế độ thai sản bảo hiểm y tế cho việc khám thai hay sinh con ở sở sở y tế.

Thực ra thì chế độ BHYT mà người lao động được hưởng khi mang thai sẽ được quy định rõ ràng trong luật thai sản Việt Nam. Người lao động khi mang thai sẽ được hưởng 100% chi phí sinh con tại tuyến xã và 80% chi phí khám bệnh ở các tuyến khác nếu như người lao động khám thai và sinh con đúng tuyến. Đối với trường hợp sinh con trái tuyến thì sẽ được hưởng 32% khi sinh nội trú ở tuyến trung ương và 48% khi sinh nội trú ở các tuyến quận/huyện khác.

Khi người lao động làm việc tại công, ty,xí nghiệp thì họ sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc và được hưởng chế độ BHYT. Đối với trường hợp người lao động khi mang thai thì sẽ được hưởng chế độ thai sản bảo hiểm y tế cho việc khám thai hay sinh con. Nhưng  có một số trường hợp cần lưu ý như sau:

- Nếu  người lao động khi sinh con vẫn chưa chấm dứt hợp đồng lao động với bên sử dụng lao động thì 06 tháng sinh con người lao động vẫn được hưởng chế độ BHYT nhưng tiền đóng BHYT sẽ do bên BHXH đóng cho người lao động. Và các thủ tục hưởng chế độ thai sản thì người lao động nộp cho người sử dụng lao động để người sử dụng lao động liên hệ với cơ quan BHXH giải quyết các thủ tục.

- Nếu trường hợp trước khi sinh con mà người lao động chấm dứt hợp đồng với người sử dụng lao động thì BHYT vẫn sẽ được sử dụng trong 06 tháng thai sản và tiền đóng BHYT vẫn do cơ quan BHXH đóng. Nhưng thủ tục để hưởng chế độ thai sản thì tự người lao động sẽ phải liên hệ đến cơ quan BHXH nơi quận/huyện mình cư trú để được giải quyết chế độ theo đúng quy định mà luật BHXH ban hành.

Nói tóm lại thì luật BHXH đã quy định người lao động khi mang thai sẽ được hưởng chế độ thai sản bảo hiểm y tế để có thể đảm bảo việc khám thai cũng như sinh con  được tốt nhất.