HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Điểm đến
  • Cách Sử Dụng Thẻ Heading Khi Thiết Kế Web Chuẩn Seo

Cách Sử Dụng Thẻ Heading Khi Thiết Kế Web Chuẩn Seo

Trong thiết kế web chuẩn seo, thẻ heading đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá nội dung trong trang của cộng cụ tìm kiếm. Việc sử dụng đúng cách các thẻ heading sẽ giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng hiểu được nội dung trong bài của bạn.

Thiết kế website chuẩn SEO

 

 

Các thẻ heading trong thiết kế website chuyên nghiệp chuẩn seo có 6 loại cơ bản gồm H1, H2, H3, H4, H5, H6. Mỗi loại có vai trò khác nhau trong trang, tầm quan trọng của các thẻ heading sẽ giảm dần theo thứ tự. Các thẻ heading trong trang giữ vai trò như các tiêu mục, mỗi thẻ heading sẽ chứa nội dung trong mỗi tiêu mục đó. Các thẻ heading thường được sử dụng nhiều và phổ biến trong thiết kế web chuẩn seo là H1, H2, H3.

-         Thẻ H1: đóng vai trò quan trọng nhất trong trong. Trong mỗi trang chỉ nên sử dụng một thẻ H1. Thẻ này mô tả nội dung chính trong trang, từ khóa chính của bài sẽ được đặt vào đây nhằm nhấn mạnh nội dung chính mà trang muốn  đề cập đến.

-         Thẻ H2: vì có tầm quan trọng nhỏ hơn thẻ H1 nên thẻ H2 có thể được dùng nhiều lần trong trang. Thẻ H2 mô tả ngắn gọn nhất nội dung và có vai trò bổ trợ cho thẻ H1. Trong trang thẻ H2 thường được sử dùng từ 3- 5 lần.

-         Thẻ H3: thẻ H3 được đưa vào trang giữ vai trò như là các ý trong bài viết. Mỗi thẻ H3 xuất hiện trong bài nhằm miêu tả nội dung cho từng ý mà thẻ này được đặt vào. Trong thiết kế web chuẩn seo bạn nên đặt cả 3 thẻ H1, H2, H3 vào nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Việc sử dụng các thẻ heading trong thiết kế web chuẩn seo đúng cách được tối ưu tốt sẽ giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng hiểu được nội dung trong bài của bạn. Khi người dùng tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm những nội dụng mà trang web bạn có, công cụ tìm kiếm sẽ đánh giá nội dung của bạn thông qua các thẻ heading. Chính vì vậy việc đặt thẻ heading dúng cách sẽ giúp rất nhiều cho website của bạn.