HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các quy trình hóa đơn điện tử

Các quy trình hóa đơn điện tử

Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải nắm được các quy trình hóa đơn điện tử mà cơ quan chức năng ban hành. Có như vậy thì việc áp dụng hình thức hóa đơn này vào việc kinh doanh của doanh nghiệp mới được xem là hợp pháp.

Có rất nhiều vấn đề xoay quanh việc sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ mà các doanh nghiệp phải cân nhắc.Từ đơn vị cung cấp, độ an toàn, bảo mật thông tin cho đến các tính năng sử dụng đều là những điều rất quan trọng khi lựa chọn.

Các quy trình hóa đơn điện tử

Để có thể nắm hết quy trình hóa đơn điện tử được ban hành không hề đơn giản. Vì thế, điều mà cách doanh nghiệp cần quan tâm trước mắt chính là 02 quy trình về tạo lập hóa đơn điện tử xác thực và quy trình đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

1. Quy trình đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Với một số doanh nghiệp thay vì mua phần mềm hóa đơn điện tử của công ty dịch vụ thì lại muốn tự mình phát hành hóa đơn để sử dụng. Đối với trường hợp này thì doanh nghiệp phải thực hiện theo quy trình hóa đơn điện tử đối với việc đăng ký phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế.

- Thứ nhất là doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện được đưa ra đối với việc phát hành hóa đơn như: cơ sở vật chất, nhân lực, hệ thống internet, chữ ký số….

- Thứ hai là doanh nghiệp  tiến hành thực hiện theo trình tự đăng ký lên cơ quan thuế để được  phát hành hóa đơn với các công việc như: Lập mẫu quyết định áp dụng hóa đơn và gửi lên cơ quan Thuế; Lập mẫu thông báo phát hành hóa đơn rồi gửi lên cơ quan thuế thông qua hệ thống điện tử; Thực hiện việc ký số vào mẫu hóa đơn điện tử và gửi đến cơ quan thuế để xét duyệt thông tin.

2. Quy trình tạo lập hóa đơn điện tử xác thực

Để thực hiện quy trình hóa đơn điện tử này thì doanh nghiệp cần chuẩn bị các điều kiện bao gồm: hệ thống máy tính được kết nối internet, chữ ký điện tử, thực hiện đăng ký ký hiệu hóa đơn sẽ phát hành theo dự kiến.

Khi thực hiện quy trình tạo lập hóa đơn xác thực thì doanh nghiệp sẽ điền đầy đủ thông tin lên tờ khai theo mẫu và ký chữ ký số vào rồi gửi đến cơ quan thuế thông qua cổng tiếp nhận thông tin. Cơ quan thuế sẽ có thông báo xác nhận việc doanh nghiệp đã thông báo phát hành thành công hay chưa sau 8 giờ làm việc , tính từ khi nhận được tờ khai của doanh nghiệp.

Nhìn chung thì việc nắm rõ 02 quy trình hóa đơn điện tử cơ bản nêu trên bước đầu sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể yên tâm hơn trong việc áp dụng hóa đơn điện tử vào việc sản xuất, giao dịch hàng hóa của mình một cách tốt nhất.