Trang chủ » Bổ sung 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Việt Nam

Bổ sung 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Việt Nam

(Ngày đăng: 18-03-2020 11:00:21)
icon facebook   icon google plus  
Hình ảnh thực tế nơi của thảm họa hạt nhân và sóng thần Fukushima đã đến Việt Nam.

Bộ Văn  hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 4) với các loại hình: Lễ hội truyền thống; tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật trình diễn dân gian.

Theo đó, trong đợt này, tám di sản văn hóa phi vật thể của các địa phương được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bao gồm

1. Lễ hội Roóng poọc của người Giáy (xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai);

2. Lễ Pút tồng của người Dao đỏ (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai);

3. Nghề chạm khắc bạc của người Mông (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai);

4. Nghề Chàng slaw của người Nùng Dín (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai);

5. Hát Páo dung của người Dao (tỉnh Tuyên Quang);

6. Nghi lễ Cấp sắc của người Dao (tỉnh Tuyên Quang);

7. Nghệ thuật Xòe Thái (tỉnh Điện Biên);

8. Lễ hội cúng biển Mỹ Long (xã Mỹ Long Bắc, xã Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).


Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 48 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL quy định, các di sản văn hóa phi vật thể được lập hồ sơ khoa học để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phải có đủ các tiêu chí sau đây: Có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương; Phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ; Có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; Được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ.