HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • 45 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung- Tây Nguyên 2014

45 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung- Tây Nguyên 2014

Ngày 22/8, trong Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên diễn ra tại tỉnh Quảng Nam, Cục Công nghiệp Địa phương phối hợp với Sở Công Thương Quảng Nam đã trao Quyết định công nhận 45 sản phẩm đạt \"Sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung –Tây Nguyên 2014\".

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu và kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2014, Cục Công nghiệp Địa phương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung –Tây Nguyên năm 2014.

Từ 128 bộ hồ sơ đăng ký gửi về Ban tổ chức, Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo đã thực hiện công tác bình chọn theo các quy định về thủ tục, trình tự và các nguyên tắc như quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BCT. Sau thời gian làm việc khẩn trương, đảm bảo đúng nguyên tắc, Hội đồng đã chấm điểm và thống nhất kết quả bình chọn 45 sản phẩm là sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Tại Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Quảng Nam 2014 diễn ra từ ngày 21/8 đến 26/8/2014, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên 2014. Trong dịp này, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao Quyết định và Giấy Chứng nhận cho các đơn vị có sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung –Tây Nguyên năm 2014.